Miljø og værdier

Tramadol Online Illinois MILJØ

Vi føler et stort ansvar for, at skabe gode betingelser for miljøet både internt og eksternt i vores virksomhed. Vi har på denne baggrund lavet tiltag, som sikrer et optimalt arbejdsmiljø og hensyntagen til miljøet.

https://infoavan.com/h3s5mg9 Digitalt partnerskab

co2

Vi mener, at alle har et ansvar for at bevare vores smukke natur, så også fremtidige generationer får glæde af den. Vi neutraliserer derfor CO2-kvoter, så både du og vi kan bruge vores website med god samvittighed.

Se vores certifikat her.

Buy Cheap Tramadol Cod Markedsføring med holdning

https://infoavan.com/tnacqsa Vores markedsføring foregår ikke kun via vores hjemmeside, idet vi også anvender en del papir i form af tryksager og print af interne papirer. Vi har i denne forbindelse lagt en klar linje for de materialer vi anvender, hvorfor vi altid søger for, at materialerne er miljømærkede. Kuverter, brevpapir, visitkort og tryksager supplerer derfor vores øvrige miljøaktiviteter.

https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/hfpgaikm VÆRDIER

Hos Thorsø arbejder vi til dagligt ud fra seks ord, som er alfa omega for os i vores daglige virke.

Både internt og i vores virke med vores leverandører stiller vi store krav til råmaterialer og færdige indkøb med henblik på at bevare et fortsat bæredygtigt miljø.

Vi ligger stor vægt på, at vores medarbejdere trives i deres daglige virke hos os. Den samme tankegang har vi i vores indretningsløsninger.

Tramadol Sales Cheap Vi prøver efter bedste evne at skabe tryghed for vores medarbejdere. Vi sætter ikke omkostningsnniveauet for højt og gør ikke noget før vi har pengene. Dette fungerer som et led i, at vi gerne vil bevare en tæt organisation med de rette medarbejdere.

Nærhed

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/0ijl8sw Vi har i det daglige ikke nogen skarp opdeling mellem ledelse, det administrative og personalet i produktionen. Vi er 18 medarbejdere med hver sin kompetence, som alle er et vigtigt led i den velsmurte kæde. Vi er alle i besiddelse af en erfaring og en viden som er svær at undvære.

https://www.deficitdao.org/2023/09/20/j0tdehv15d Hvem vil undvære frihed? Vi har hos Thorsø frihed til at præge egen arbejdssituation og frihed til at sige fra. Vi værner meget om vores frihed, da denne kan være nyskabende og bane vejen for nye idéer, som i sidste ende kommer vores kunder til gode.

https://www.ibct-global.com/8kajbnxx05 Uden en god atmosfære er det svært at tro på, at de andre ord har nogen betydning. Vi lægger hos Thorsø stor vægt på, at den gode atmosfære er til stede og er efterhånden kommet så langt, at vi opfatter den som en humoristisk og uformel omgangstone medarbejderne imellem.

Miljømærkninger:
Thorsø